• مصطفی ازقندي

  مصطفی ازقندي

  سمت: مدیریت

  مدرک تحصیلی: دکتري

  رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

  میزان سابقه آموزشی: 17 سال

  پست الکترونیک: M.azghandi@bahardanesh.org

 • سما بافتی زاده

  سما بافتی زاده

  سمت: پشتیبان آموزش

  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

  میزان سابقه آموزشی: 10 سال

  پست الکترونیک: Sa.Baftizadeh@bahardanesh.org

 • سمیرا بافتی زاده

  سمیرا بافتی زاده

  سمت: کارشناس آموزش

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات

  میزان سابقه آموزشی: 3 سال

  پست الکترونیک: S.Baftizadeh@bahardanesh.org